Prova ett GRATIS SHL-test

För att få en känsla av vad våra testpaket innebär redan innan du köper ett testpaket, ger vi dig här möjlighet att prova ett gratis SHL-test. På så sätt kan du få en uppfattning om hur våra tester är uppbyggda och samtidigt få en indikation på din nuvarande kunskapsnivå.

Oavsett vilken din utgångspunkt är kommer frågorna i testpaketet att öka din förmåga att förstå strukturen hos SHL-test, vilken typ av frågor som kan komma på SHL-test och att träna din hjärna för att lösa den typen av frågor.

Det finns möjlighet att prova ett gratis logisk/induktiv SHL-test, verbalt SHL-test och ett gratis numeriskt SHL-test.

Gratis Numerisk SHL test

I detta test kan du testa dina färdigheter i numerisk och statistisk data. Testet består av 9 frågor som är uppdelade i tre delar.

 • Du kommer att få se data som du sedan ska svara på 3 frågor utifrån.
 • Din uppgift är att hitta rätt svar från de 4-5 alternativen som du har att välja mellan.
 • Inför testet är det bra att ha en miniräknare samt papper och penna redo eftersom du får använda dig av hjälpmedel under testets gång.
 • Du har 12 minuter på dig att slutföra testet.

Gratis Logiskt SHL test

I detta test kan du testa dina färdigheter i logiska/induktiva resonemang. Testet består av 9 frågor.

 • Du får en fråga per figur att besvara.
 • På de flesta av frågorna måste du gissa den sista figuren i raden, men på några av dem är det en av figurerna i mitten.
 • Du har 12 minuter på dig att slutföra testet.

Direkt efter testet får du en grundlig logisk förklaring av varje fråga och en indikation på din prestationsnivå på ett verkligt test som i en rekrytering.

Gratis Verbalt SHL test

I detta test får du testa din förmåga inom textförståelse. Du kommer att presenteras med en text på 80-200 ord, som du måste läsa grundligt.

 • Du kommer svara på tre frågor utifrån varje enskild text.
 • De svarsalternativen du har att välja mellan är alltid “Ja”, “Nej” eller “Går ej att svara på”.
 • Det sista svarsalternativet innebär att frågan inte kan besvaras utifrån informationen i texten.
 • Du har 10 minuter på dig att slutföra testet.
© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer