Cubiks tester på svenska

Svenska Cubiks Logisk, Advanced och Intermediate övningstest.

Du får omfattande feedback och förbättrar dig för varje övning du gör.

Börja träna idag och ta ett steg närmare ditt drömjobb.

Utbildningspaket för Test The Talents passar alla företag som använder Cubiks tester, t.ex.

OM CUBIKS TESTER

Cubiks är en brittisk testleverantör som erbjuder ett brett utbud av tester, både personlighetstester och färdighetstester som du kan öva på här.

Kompetensproven på Cubiks kallas Logics och består av numeriska, verbala och logiska delar.

Logics erbjuds i två varianter: Logics General Intermediate och Logics Advanced. På Test The Talent erbjuder vi utbildning för båda typerna av tester.

Mer om Cubiks-testerna

Test the Talent erbjuder 20 svenska testuppsättningar
512 frågor/uppgifter som du kan öva på.
Testövningarna kommer i de olika svårighetsgraderna
Cubiks Logics Advanced & Cubiks General Intermediate.
Du kan identifiera din nivå och därifrån utveckla den.
Du får djupgående feedback på varje fråga
och därför de bästa förutsättningarna att förbättras.

Vilka företag använder Cubiks tester?

Många svenska och internationella företag använder Cubiks för att testa kandidater för både chefs- och specialistjobb. Exempel är Novo Nordisk, Mærsk, Nykredit, Carlsberg, Audi, DHL, Ernst & Young (EY), KPMG och L’Oréal.

Jag kände mig tidspressad när jag var tvungen att göra ett Cubiks-test på kort tid. Jag tyckte att övningsproven från Test The Talent var riktigt bra och jag fick mycket ut av att läsa återkopplingen på varje fråga. Jag ägnade faktiskt inte mer än en timme åt det men fick ändå ett högt resultat när jag tog det riktiga testet

Cubiks Logics Avancerad teststrategi

Cubiks Logics Advanced kräver att du löser uppgifterna ganska snabbt och fokuserat, annars får du inte ett bra resultat enbart på grund av tidspress.

Skynda dig långsamt för att undvika slarviga misstag. Läs särskilt noga, kanske till och med två gånger, vad du ombeds att svara på, så att du är säker på att du svarar rätt.

Öva så mycket du kan, eftersom det gör dig betydligt snabbare och ger dig ett bättre resultat i det riktiga provet.

Ha hjälpmedel redo bredvid dig, särskilt för de numeriska proven. Tillåtna hjälpmedel är penna och papper för anteckningar och samt miniräknare.

Sätt telefonen på flygplansläge och sitt på en plats där du är säker på att inte bli störd.

Cubiks Test – Frågor och svar

Cubiks-testet är ett annat test inom området för mätning av förmågor. Den används som en indikator för att företag ska kunna jämföra kandidater i urvalsprocessen och hitta rätt person.

Testet omfattar områdena numeriskt resonemang, verbal språkförståelse och abstrakt resonemang.

Det finns två olika testversioner. Dessa skiljer sig åt i svårighetsgrad: Logiks Intermediate och Logiks Advanced.

Logiks-testet från Cubiks anses vara relativt enklare, när det gäller tidsgräns, antal frågor och typ av frågor, och jämfört med andra bedömningstester. Det rekommenderas dock att man förbereder sig.

Företag använder sig av färdighetstester, som Cubiks test, för att få en inblick i vilka färdigheter en kandidat har och i vilken utsträckning. De olika resultaten från alla kandidater jämförs sedan på grundval av testrapporterna och man kan se vilka kandidater som är lämpliga för den lediga tjänsten och vilka som inte är det.

Starka färdigheter i resonemang, numeriska resonemang och verbala resonemang är grundläggande för många jobb, särskilt i ledande befattningar. Företagen använder Cubiks tester för att se i vilken utsträckning kandidaten har de färdigheter som krävs för den utannonserade tjänsten.

Öva! Öva! Öva!

Det bästa är att börja i dag. Omfattande förberedelser hjälper dig att känna till frågornas struktur och närma dig provet med självförtroende. Test The Talent-kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %. Använd Cubiks övningsuppsättningar och lär dig logiken bakom testet. När du får Premium Access får du också Logic Solving Guide. Det hjälper dig att lösa den abstrakta delen av provet ännu enklare och snabbare med hjälp av exempelfrågor, lösningsstrategier och förklaringar.

Den största skillnaden ligger i svårighetsgraden i de båda testversionerna.

Logiks Intermediate

Logiks Intermediate har tre olika testområden – numeriska, verbala och logiska – som du har fyra minuter på dig att göra vardera. Tiden är en viktig faktor i det här testet, så du har i genomsnitt 15 sekunder per fråga på dig att hitta svaret. Den muntliga delen består av 24 frågor som kan lösas på 4 minuter. För den numeriska delen, med 16 frågor, har du 4 minuter, och du har 4 minuter för de 10 frågorna i den abstrakta delen.

Logiks Advanced

När det gäller strukturen är frågorna i båda testversionerna desamma.

I Logiks Advanced får du också frågor om alla tre testområdena. Skillnaden är dock antalet frågor och tiden. Du måste besvara sammanlagt 12 frågor om språkförståelse, 8 numeriska frågor och 10 abstrakta frågor. Du får färre frågor och har mer tid att svara på frågorna. Frågorna i det här testet är dock mycket svårare. Logiks Advanced innehåller, förutom testet som testar alla tre förmågorna, tre individuella tester för vart och ett av de tre områdena.

Omfattande förberedelser inför ditt Cubiks-test är viktiga för att få ett bra resultat. Använd Cubiks testuppsättningar från Test The Talent för att bekanta dig med frågorna och strukturen.

På dagen för det riktiga provet ska du se till att du är väl förberedd. Se till att du har en fungerande internetuppkoppling när du gör testet hemma.

Under provet: Läs varje fråga noggrant, eventuellt en andra och tredje gång, och förstå exakt vad som ska göras. Delvis finns det kuggfrågor i Cubiks test, så jobba så koncentrerat som möjligt.

Testerna är tidsbestämda, så arbeta fokuserat men så snabbt som möjligt.

Det beror på vilket Cubiks Logiks-test du arbetar med. Intermediärtestet varar i 12 minuter. För Logiks Advanced Test har du 20 minuter på dig.

Om du gör ett Cubiks-test inom endast ett eller två områden tar Logiks Verbal Advanced och Logiks Numerical Advanced 25 minuter vardera, medan det abstrakta/logiska testet endast tar 15 minuter.

Det går inte att svara exakt på detta, eftersom det beror mycket på det enskilda företaget som du ansöker till.

Däremot kan man säga att du har mycket större chans att få ett resultat som ligger över genomsnittet än ett genomsnittligt resultat. Testerna fungerar som ett urval för företaget för att filtrera ut de bästa kandidaterna.

Ditt resultat kommer att jämföras med de andra sökandenas. Om du har ett resultat som ligger över genomsnittet kommer företaget att lägga märke till det och du kommer att göra ett gott och bestående intryck.

Ett bra resultat visar dessutom på din förmåga att förstå svåra frågor under press och att tänka abstrakt.

Köp tillgång

15 x Cubiks Logics Advanced testset (312 testfrågor)
5 x Cubiks General Intermediate testset (200 testfrågor)
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad återkoppling om dina resultat.
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Här får du de bästa förutsättningarna att förbättra
dina Cubiks Tester.

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

Struktur – Cubiks Logics Avancerad och medelnivå

Cubiks Logics Advanced består av 3 oberoende tester, ett numeriskt, ett verbalt och ett logiskt (eller abstrakt som Cubiks kallar det).

Det varierar från företag till företag och de väljer att testa dig i en, två eller alla tre.

Cubiks Intermediate är däremot ett omfattande test där du testas inom alla tre områdena tillsammans och där frågorna är mer varierande än i den avancerade delen.

Utbildningspaketet Test The Talents innehåller testfrågor i alla kategorier.

Struktur – Cubiks Logics Intermediate

Verbala tester

1. Analogi

Analogi betyder likhet/överensstämmelse, och uppgiften här är att bedöma hur orden förhåller sig till varandra.

2. Logiska slutsatser

Du presenteras med några antaganden och en slutsats. Du måste sedan svara på om slutsatsen är korrekt.

3. Antonymer

En antonym betyder motsatt, till exempel: varm/kall eller högljudd/röstad.

Du får ett antal möjliga motsatser till ett ord och du måste svara på vilket ord som är rätt.

4. Vilket ord sticker ut

Denna typ av fråga kallas också “Odd one out”. Du ser fem ord som är nära logiskt besläktade, men ett av dem är det inte. Din uppgift är alltså att identifiera vilket ord som är logiskt annorlunda än de andra.

Logiska/abstrakta tester

I den här typen av klassiskt logiskt test testas din förmåga att känna igen mönster. Du ser en serie former och måste bedöma vilken form som är nästa logiska i serien.

Detta görs genom att lägga märke till elementen separat, inklusive huvudfigurens ram, varje elements position, färg- och antalsförändringar osv. Var särskilt uppmärksam på hur figurerna ändrar form och/eller position. På så sätt kan du se vilken logik som följs.

Numeriska test

1. Tal

Du får en serie siffror och måste sedan räkna ut vilket nummer som är nästa logiska nummer i serien.

2. Matematiska problem

Här presenteras en beskrivande text och en rad figurer. Och du måste beräkna det rätta svaret utifrån texten.

3. Lös ekvationen (tecken)

3. Lös ekvationen (siffror)

Köp tillgång

15 x Cubiks Logiks Advanced testset (312 testfrågor)
5 x Cubiks General Intermediate testset (200 testfrågor)
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad återkoppling om dina resultat.
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
De bästa förutsättningarna för att förbättra Cubiks Tester

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer