UNIQ och NEO-PI-R Test

Står du inför ett UNIQ eller NEO-PI-R? Drömmer du kanske om att bli antagen till polisutbildningen? Här kan du läsa på om vad de två begåvningstesten innebär. Med våra övningstest kan du också förbereda dig inför ditt testtillfälle genom att göra liknande test. Övning ökar chansen för drömjobbet!

Om UNIQ och NEO-PI-R

Begåvningstestet UNIQ och personlighetstestet NEO-PI-R används bland annat under rekryteringsprocessen till Polisen. Dessa tester förekommer tidigt i processen och fungerar som ett sätt att bedöma de sökandes förmågor. Med hjälp av begåvningstesten är tanken dessutom att Polisen redan innan utbildningens början ska kunna sålla bort olämpliga sökande.

Om Test The Talent

Test The Talent är en svensk leverantör av övningstester.
Tester är utformade för att öva upp dina förmågor innan arbetsprovet.
Du får detaljerad feedback på varje fråga.
Med övning får du de bästa förutsättningarna att förbättras.
Test the Talents kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

Strukturen hos UNIQ och NEO-PI-R

UNIQ: Uniq testet som är framtaget av Rikspolisstyrelsen liknar ett traditionellt IQ test. Det första momentet är verbalt och de resterande två tester är icke verbala. Detta test är datorbaserat där du har 80 minuter på dig att besvara frågor inom verbala, spatiala och logiska områden. Resultatet hos de sökande redovisas i en skala till 1-10 och jämförs mot en normgrupp bestående av tidigare sökande till utbildningen.

NEO-PI-R: Detta tester är mer komplext att förbereda sig för då det är en bedömning på din personlighet. Testet syftar till att fånga upp personlighetsdrag som öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. I det här testet är det viktigt att svara ärligt och att läsa igenom varje fråga noga.

Vilka frågetyper förekommer hos UNIQ?

De olika testerna fokuserar på olika typer av frågor. I UNIQ-testet förekommer följande frågor.

Verbala frågor

Under UNIQ förekommer verbala frågor, alltså frågor med fokus på läsförståelse och ordkunskap. Frågorna här kan bland annat handla om att peka ut vilka ord som betyder samma sak, synonymer, eller vilka ord som är varandras motsats, antonymer.

Spatiala frågor

En andra frågetyp som ofta förekommer på UNIQ, som används under ansökningsprocessen till polisen, är så kallade spatiala frågor. Här kan uppgiften vara att försöka förstå vilken av en rad bildalternativ som representerar en ihopvikt kub.

Logiska frågor

Det tredje och sista momentet av UNIQ testerna är frågor som ber dig avsluta talserier eller symbolserier i enlighet med den logik du kunnat hitta bland figurerna. Här är det viktigt att lugnt och koncentrerat kunna identifiera mönster.

Den bästa förberedelsen för UNIQ och NEO-PI-R

  1. Öva så mycket som möjligt på övningsproven före det riktiga provet.
  2. Kom ihåg hjälpmedlen: papper och penna är särskilt användbara för beräkningarna i de numeriska proven.
  3. Var så skarp och klar i huvudet som möjligt när du gör det riktiga provet, välj den tid på dagen då du presterar bäst.
  4. Se till att du sitter helt ostört och att telefonen är på tyst-eller flygplansläge.
  5. Värm upp dina färdigheter precis innan det riktiga testet.

Hård konkurrens till polisen

Polisdrömmarna i Sverige är stora till antalet och det många som söker till landets olika polisutbildningar, men desto färre som tar sig in.

Under 2021 sökte hela 15 000 personer in till utbildningen, men bara 919 personer antogs och tackade ja. Det är med andra ord en relativt liten andel som tar sig in på programmet, och många sållas faktiskt bort på grund av Polisens begåvningstest UNIQ.

Om du vill läsa mer om vad det är som krävs för att bli polis kan du klicka här.

Köp tillgång till UNIQ utbildningstester

16 x olika testuppsättningar
180 testfrågor
Stor överlappning med frågor från UNIQ testet.
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad förklaring av varje fråga.
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Öva dig och kom förberedd till dina UNIQ test.

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer