Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Test The Talent

Senast uppdaterad: 27/4-2023

  1. Introduktion

Test The Talent (”vi”, ”oss” eller ”vårt”) värnar om din personliga integritet och är engagerade i att skydda den. Denna sekretesspolicy (”Policy”) beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar din personliga information när du använder vår digitala produkt, Test The Talent, där vi erbjuder träning för psykometriska tester. Genom att använda vår tjänst godkänner du villkoren i denna Policy.

  1. Insamling av personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi samla in följande personuppgifter:

a. Kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och telefonnummer. b. Betalningsinformation, såsom kreditkortsnummer och faktureringsadress. c. Användningsdata, såsom IP-adress, webbläsartyp, tidszon, åtkomsttid och sidor som besökts på vår webbplats.

  1. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a. För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att behandla din registrering och dina betalningar. b. För att kommunicera med dig, inklusive att skicka dig information om din användning av tjänsten, marknadsföringsmaterial och kundsupport. c. För att analysera och förbättra vår tjänst, inklusive att förstå användarmönster och anpassa vår tjänst efter användarnas behov.

  1. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i följande fall:

a. Med ditt samtycke. b. Med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår tjänst, till exempel betalningsbehandlare, webbhotell och marknadsföringspartner. Dessa leverantörer har åtagit sig att skydda din personliga information i enlighet med denna Policy. c. När det krävs enligt lag, till exempel för att svara på en rättslig begäran eller följa en domstolsorder.

  1. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi lagrar din personliga information på säkra servrar och använder kryptering vid överföring av data.

  1. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under en period av 3 månader, vilket är den tid du har tillgång till Test The Talent. Efter denna period kommer vi att radera all din data. Vi kan dock behålla viss information så länge det krävs enligt lag.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på [kontaktinformation, t.ex. e-postadress eller telefonnummer].

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen i Sverige.

  1. Ändringar av denna Policy

Vi kan komma att uppdatera denna Policy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade Policyn på vår webbplats och/eller skicka dig ett e-postmeddelande. Det är viktigt att du läser meddelanden vi skickar och regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i denna Policy.

  1. Kontakt

Om du har frågor eller funderingar angående denna Policy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected]

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer