Aon Cut E

Står du inför ett Aon Cut E test och vill förbereda dig på bästa möjliga sätt? Här kan du läsa om testet och hur du ska förbereda dig för att få högsta möjliga poäng.

Företag som testar kandidater med Aon Cut E-testet

OM AON CUT E TESTET

Aon Cut E testet, som är framtaget av testutvecklaren Aon’s Assessment Solutions, erbjuder en kombinerad teststruktur bestående av matematiskt kunnande, läsförståelse, personliga egenskaper, logisk förmåga och grundläggande räkning. I en rekryteringsprocess förekommer det ofta att du stöter på en serie test, men det är sällan samtliga fem delar prövas. Av denna anledning är det viktigt att vara förberedd på att möta alla delar.

Om Test The Talent

Test the Talent är en svensk utbildningsportal för jobbtester.
Våra tester är utformade för att utbilda dig före arbetsprovet.
Du får detaljerad feedback på varje fråga och
de bästa förutsättningarna att förbättras.
Test the Talents kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

Aon Cut E Struktur

Aon Cut E testet vill bedöma dina färdigheter inom olika områden så som personlighet men även kunskap, det finns flera olika sätt detta prövas, men formaten ser ofta lika ut. Följande delar kan förekomma på Aon Cut E testerna. 

Numerisk: 12 minuter x 37 uppgifter

Verbal förmåga: 12 minuter x 49 frågor

Induktiv logisk förmåga:

  • Alternativ 1: 12 minuter x 12 uppgifter
  • Alternativ 2: 5 minuter x 20 uppgifter

Deduktiv logisk förmåga: 6 minuter x 1 uppgift

Numerisk: Denna del testar din förmåga att använda sifferdata, göra beräkningar och allmänna matematiska kunnighet. Här har du 12 minuter på dig att besvara 37 uppgifter. Uppgifterna består av påståenden som ska mätas mot information i flikar. Du måste då snabbt finna rätt flik såväl som leta fram informationen som kan hjälpa dig att besvara uppgiften.

Verbal förmåga: Precis som i testet för numeriskt resonemang får du flera flikar med verbal information och ska avgöra om påståendena är korrekta. För det här testet har du 12 minuter på dig och totalt 49 uppgifter, även om du inte förväntas slutföra dem alla.

Induktiv logisk tester: Denna del av testet består av två huvudtyper för att testa induktiv logik. Båda tester har med mönster att göra, men uppgifterna presenteras på olika sätt.

Alternativ 1: Här finns det 12 uppgifter med en tidsgräns på 12 minuter för att lösa så många av dessa 12 uppgifter som möjligt. För varje uppgift måste du förstå den gemensamma regeln i mönstret och sedan tilldela nya bilder till de relevanta mönstren. 

Alternativ 2: Här finns det 20 uppgifter med en pressad tid på 5 minuter. Du måste förstå mönstren och sedan välja det objekt i en serie på 9 som inte passar in. 

Deduktiv logisk tester: I testet Cut-e scales deduktiv logik har du 6 minuter på dig att förstå mönstret i bilden och sedan använda logik för att fylla den tomma cellen. Grafiken är en kvadrat med liknande regler som i ett Sudoku-spel – varje form får bara förekomma en gång i varje rad eller kolumn.

Den bästa förberedelsen för Aon Cut E

  1. Öva så mycket som möjligt på övningsprov före det riktiga provet.
  2. Kom ihåg hjälpmedlen: papper och penna är särskilt användbara för mellanliggande beräkningar i de numeriska proven.
  3. Var så skarp och klar i huvudet som möjligt när du gör det riktiga provet, välj den tid på dagen då du presterar bäst.
  4. Se till att du sitter helt ostört och att telefonen är tyst/flygplansläge.
  5. Träna/värma upp precis innan det riktiga testet.

Köp tillgång till allmänna utbildningstester

38 x olika testuppsättningar
365 testfrågor
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad förklaring av varje fråga
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Öva dig och förbered dig bättre för ditt Aon Cut E test

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer