Gratis PICA (PI-LI / PLI) Test bestående av 25 frågor

  • Du har 6 minuter på dig att genomföra testet.
  • Du kan INTE stoppa klockan under tiden du tar testet och när tiden gått ut så skickas testet in automatiskt.
  • Målet är att svara rätt på så många frågor som möjligt.
  • Varje fråga har fyra eller fem olika svarsalternativ, endast ett av dessa alternativ är rätt.
  • Glöm inte hjälpmedel, du får gärna (du bör) använda en miniräknare och det behövs även en penna och papper för anteckningar och uträkningar.
  • Se till att sitta någonstans där du inte blir störd.
Denna test måste slutföras på 6 minuter
Klicka här för att starta