VILLKOR

Följande villkor gäller när du köper digitala produkter på Test The Talent

Avtalets varaktighet

När du gör ett köp på Test The Talent börjar avtalet omedelbart, tillgången till tjänsterna varar i 90 dagar. Avtalet kan inte förnyas och upphör automatiskt när du inte längre har tillgång till övningstester och resultat.

Återbetalning – Avbrytande av köp

Om du inte är nöjd med de tester och tjänster som tillhandahålls av Test The Talent kan du få full återbetalning i upp till 14 dagar efter köpet.

Insamling och användning av personuppgifter

Test The Talent samlar in uppgifter om våra kunder, inklusive e-postnamn och testresultat. Dessa uppgifter behandlas strikt konfidentiellt, lagras på ett säkert sätt och lämnas aldrig ut till tredje part. Informationen används främst för att visa testresultaten för dig som kund, för statistiska ändamål och för att förbättra Test The Talents produkter och tjänster. Se även Test The Talents integritetspolicy.

Intellektuella rättigheter

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, grafik etc., inklusive alla testfrågor, svar och förklaringar, är Test The Talents egendom och får inte kopieras eller distribueras utan Test The Talents samtycke.

Testleverantörer och rättigheter

Test The Talent erbjuder övningstester som kan användas för att träna på SHL, PICA (PLI), Matrigma, Cubiks, Saville, ACE, People Test Logic, IST 2000 R och många andra testleverantörer som företag erbjuder kandidater i rekryteringsprocessen. Test The Talent har ingen koppling till dessa testleverantörer eller deras varumärken.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer