Matrigma Tester på svenska

Ska du göra ett Matrigma-logiktest och vill förbereda dig så bra som möjligt?

Lär dig mer om testet samt hur du kan träna för att få ett bra resultat.

Test The Talents testpaket passar för de tester du får här

OM MATRIGMA TESTET

Vad är ett Matrigma-test?

Matrigma-testet har utvecklats av det svenska företaget Assessio och är ett färdighetstest som kan användas för att testa allmän mental förmåga (GMA) vid rekryteringsprocesser. Matrigma-testet finns i två versioner: klassisk och adaptiv. Alla testfrågor följer samma mönster, men med olika logik.

Vilka slags frågor kan man förvänta sig?

Det finns bara en typ av fråga i Matrigma, det är logiska matrisfigurer med ett 3×3 rutmönster. Huvudfiguren innehåller olika objekt som placeras på respektive positioner i rutnätet enligt en viss logik. Det finns fyra till sex svarsalternativ, varav endast ett svar är korrekt.

Varje fråga innehåller en 3×3 kvadratiska konkava former som följer en viss logik. Oftast tittar man först på logiska sekvenser i matrisens rader och kolumner, men är det viktigt att även titta på diagonalerna.

LOGISKA SEKVENSER I MATRIGMA TESTERNA

Var särskilt uppmärksam på:

 • Ändrade färger för enstaka eventuellt samtliga objekt
 • Förändring av antalet objekt
 • Rotation eller förändring av föremålens läge
 • Reflektion eller rotation av objekt
 • Spegling eller symmetri av föremål

Matrigma tillgängliga språk

Både det adaptiva och det klassiska Matrigma-testet kan genomföras på ett stort antal språk. Du väljer själv vilket språk du vill göra testet på. Det är lämpligt att öva på ditt modersmål, som förmodligen är svenska för dig. På Test The Talent Sverige är alla tester på svenska.

Matrigma testversioner

Fram till början av 2020 fanns det bara en version av Matrigma-testet – den klassiska versionen. Den nya, mer komplexa versionen, som kallas “Adaptive Matrigma Test” skiljer sig åt genom att testet hela tiden anpassas till dina svar.

Den adaptiva versionen är densamma som den klassiska versionen av Matrigma-testet när det gäller frågor och objekt. På Test The Talent kan du förbereda dig för båda testversionerna.

Klassiskt Matrigma-test

I den här versionen har du 40 minuter på dig att lösa 35 testfrågor. Svårighetsgraden ökar kontinuerligt från fråga 1, som är i den lättaste änden, till fråga 35 som är svårare.

Adaptivt Matrigma-test

Det speciella med den adaptiva testversionen är att du bara har 12 minuter på dig att besvara så många frågor som möjligt. Ju mer korrekt, desto bättre. Däremot har du endast 60 sekunder per fråga. Svårighetsgraden på frågorna beror på hur du presterade i föregående fråga. Om du får rätt på en fråga ökar svårigheten på de följande frågorna. Men om du får fel på en fråga kommer nästa fråga att vara något lättare. Det adaptiva testsystemet anpassas individuellt till kandidaten och eliminerar automatiskt frågor som är onödigt lätta eller för svåra för kandidaten, eftersom kandidatens maximala prestanda utvärderas och anpassas under hela testet.

Klassisk MatrigmaAdaptiv Matrigma
Antal frågor35 frågor Så många du hinner med
Tidsgräns40 minuter 12 minuter
SvårighetsgradFörbestämd ökning av svårighetsgradenSvårighetsgraden baseras på din prestation i föregående fråga.

Resultat och tolkning

När du som kandidat har gjort ett Matrigma-test får du genast veta om du fick ett resultat som är lägre än genomsnittet, genomsnittligt eller högre än genomsnittet. Detta ger dig en indikation på hur bra du klarade dig. Samma gäller för både den klassiska och den adaptiva versionen. Din eventuella framtida arbetsgivare som du gör testet för får en detaljerad rapport med en grafisk bild av din prestation. Det ser ut så här.

Förstå ditt resultat (normalfördelning)

Ett resultat på 7 eller högre anses vara en mycket bra prestation (siffrorna anger inte antalet frågor som lösts korrekt, utan är endast en indikator för jämförelse). Så 16 % får 7-10 poäng, de flesta (68 %) får 3-6 poäng, vilket är genomsnittligt, och resterande 16 % får låga poäng, vilket är under genomsnittet (poäng under 2).

Hur företagen använder resultaten

Matrigma-testet används av arbetsgivare för att få ett intryck av potentiella arbetssökande och för att se hur väl de kan lösa komplexa uppgifter. Ett högt resultat i en av testversionerna visar att kandidaten har förmågan att lätt lära sig nytt innehåll. Dessutom anses de som har klarat ett test vara mer effektiva, kreativa och flexibla när det gäller att hantera utmaningar. Dessa kandidater har alltså större framgång i positioner som kräver komplexa uppgifter än andra kandidater med lägre poäng.

Varför du bör öva inför ditt Matrigma-test

 • En ansökningsprocess innebär alltid konkurrens. En grundlig förberedelse inför provet kan därför vara avgörande för om man kommer vidare i processen eller inte.
 • Om du övar på frågorna i Matrigma-testet i förväg och förstår hur de är uppbyggda sparar du mycket tid, vilket i sin tur gör att du kan besvara fler frågor och därmed få ett bättre resultat.
 • Vissa av Matrigma-frågorna är mycket komplexa och kan till en början verka förvirrande och hopplösa, vilket i sin tur fördröjer lösningsprocessen. Lär dig av ovanstående hur du ska hantera sådana situationer.
 • Genom att upprepa och öva ofta blir du bekant med frågorna. På så sätt kan du göra rätt test med större självförtroende.
 • Test The Talent innehåller också en guide som i detalj visar möjliga lösningar och strukturer för typiska Matrigma-frågor. När du förstår hur du löser Matrigma-frågor blir det mycket lättare för dig.

Om Test The Talent

Test the Talent är en svensk utbildningsportal för jobbtester.
Våra tester är utformade för att utbilda dig före arbetsprovet.
Du får detaljerad feedback på varje fråga.
De bästa förutsättningarna att förbättras.
Test the Talents kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

 • Övningstester av hög kvalitet

  Använd Test The Talent och få bästa möjliga förberedelser för ditt jobbtest.

 • Få ett mycket bättre resultat

  Test The Talent-användare förbättrar sig i genomsnitt med 76 % jämfört med dem som inte har tränat.

 • Få jobbet

  Med ett strukturerat testprogram kommer du ett steg närmare ditt drömjobb.

Så får du höga resultat på i Matrigma-testerna

 1. Öva så mycket som möjligt på övningsprov före det riktiga provet.
 2. Du väljer själv vilket språk du vill ha testet på. Välj svenska om det är ditt modersmål.
 3. Var så skarp och klar i huvudet som möjligt när du gör det riktiga provet, välj den tid på dagen då du presterar bäst.
 4. Se till att du sitter helt ostört och att telefonen är tyst/flyglös.
 5. Träna/värma upp precis innan det riktiga testet.

Köp tillgång till Matrigma-utbildningstest

10 x olika testuppsättningar
Matrigma Classic & Adaptive
141 testfrågor
Alla testuppsättningar är på svenska
Detaljerad återkoppling om ditt resultat.
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Träna och förbättra för ett Matrigma-test

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

Prova det kostnadsfria Matrigma-testet

 • 5 logiska uppgifter på tid
 • Du har bara 6 minuter på dig att genomföra testet.
 • Svårighetsgraden ligger i den lättare änden av skalan.
 • Du får ditt resultat direkt efter testet
© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer