Gratis verbalt SHL-test bestående av 15 frågor

  • Du har 10 minuter på dig att genomföra testet.
  • Målet är att svara rätt på så många frågor som möjligt.
  • Det är tre frågor till varje text, frågorna har samma tre svarsalternativ och endast en av alternativen är rätt.
  • Svarsalternativen är Ja, Nej och Går ej att svara på. Det sistnämnda betyder att det inte går att utläsa svaret i texten, och frågan ska inte besvaras generellt enligt din kunskap i ämnet.
  • Se till att sitta någonstans där du inte blir störd.
© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer