Gratis numeriskt SHL-test bestående av 9 frågor

  • Du har 12 minuter på dig att genomföra testet.
  • Målet är att svara rätt på så många frågor som möjligt.
  • Varje del består av tre frågor och varje fråga har fyra olika svarsalternativ, endast ett av dessa alternativ är rätt.
  • Glöm inte hjälpmedel, du både får och bör använda miniräknare och det behövs även penna och papper för anteckningar och uträkningar.
  • Se till att sitta någonstans där du inte blir störd.
© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer