THOMAS GIA TEST PÅ SVENSKA

Bör du göra ett Thomas GIA-test? Med ett strukturerat utbildningsprogram kan du förbättra din snabbhet och få toppresultat. Börja din utbildning idag och kom ett steg närmare ditt drömjobb.

Företag som testar kandidater med Aon Cut E-testet

OM THOMAS GIA TESTS

Testet kallas ofta helt enkelt ett GIA-test eller ett Thomas GIA-test och erbjuds av företaget Thomas International. GIA står för General Intelligence Assessment. Som kandidat kommer du ofta att göra GIA-testet i samband med samma företags personlighetstest som heter PPA. PPA bygger på DISC-profilen och är mycket likt ett DISC-profiltest.

Om Test The Talent

Test the Talent är en svensk utbildningsportal för jobbtester.
Våra tester är utformade för att utbilda dig före arbetsprovet.
Test the Talents kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

Thomas GIA Struktur

Gia-testet är ett i första hand logiskt/matematiskt/verbal test, men med starkt fokus på snabbhet.

Gia-testet är motsvarigheten till ett vanligt IQ-test.

Testet är uppdelat i 5 delar, där du ska svara rätt på så många frågor som möjligt inom tidsramen.

Testet tar 30 minuter exklusive instruktion och genomgång av demo-frågor. Detta motsvarar 6 minuter för var och en av de 5 delarna.

Det tar dock lite tid att läsa och förstå instruktionerna korrekt och att prova demo-frågorna, som inte räknas in i det slutliga provet. Räkna därför med gott om tid för att göra och slutföra testet i sin helhet.

Frågorna kan verka enkla, till och med triviala, men en stor del av att klara testet framgångsrikt är snabbhet.

Poängen du får på ett GIA-test anger hur många procent av svaren du hade rätt. Resultaten från ett GIA-test är normalfördelade med 50% som medelvärde.

Om du får ett resultat på 50 % ligger du precis i mitten av de testade kandidaterna.

Du får en poäng för var och en av de 5 underkategorierna och en totalpoäng för hela testet.

Underkategorier av GIA-testet

Klicka på rubriken eller + för att expandera

Du presenteras med ett påstående som t.ex:

”Johan är mindre än Ole”

Och två möjliga svar: ”Johan” och ”Ole”.

Så snart du klickar på nästa försvinner påståendet och ersätts med en fråga. Till exempel. ”Vem är minst?

Du måste memorera påståendet och sedan svara på frågan.

Dessa frågor fortsätter kontinuerligt i samma stil med två namn och olika egenskaper:

Vem är lyckligast, vem är längst, vem är störst, vem är smalast, vem är minst?

Lägg särskilt märke till att frågorna varierar beroende på påståendet. Påstående.

Exempel: Jörgen är äldre än Keld Vem är yngst? eller vem är äldst?

Denna frågetyp fokuserar enbart på din visuella förmåga att snabbt matcha stora och små bokstäver.

H D A F

h d p q

Du presenteras med 4 uppsättningar bokstäver, varje uppsättning är placerad vertikalt (så i exemplet ovan . Hh , Dd , Ap & Fq)

Den översta raden är versal och den nedersta raden är alltid gemen.

För varje fråga, svara på hur många av de fyra uppsättningarna där de stora och små bokstäverna matchar?

Det kommer att vara möjligt att svara: ”0”, ”1”, ”2”, ”3” eller ”4” matchningar.

I detta exempel är den första uppsättningen, ”Hh”, en matchning, liksom den andra uppsättningen, ”Dd”, medan de två sista, ”Ap” och ”Fq”, inte är matchningar

Det korrekta svaret är därför ”2”.

I denna numeriska uppgiftstyp kommer du att presenteras med tre siffror.

Du måste identifiera vilket nummer som är längst bort från mittnumret. Det centrala talet ska inte förstås som talets placering, utan som det mittersta värdet.

Du kan till exempel se dessa tre siffror. 5    9    3

3 är det minsta, 9 är det största och 5 är mittpunkten.

Avståndet från 5 till 9 är 4 (9-5=4) och avståndet från 3 till 5 är 2 (5-3=2). Det största avståndet till centrumtalet är från 9, så det rätta svaret är 9.

Du ser tre ord på skärmen och du måste ta reda på vilket av de tre orden som skiljer sig från de andra två.

Till exempel

Nano   Mikro   Eliminera

Nano och micro är båda SI-prefix, medan eliminate betyder ungefär ta bort. Eliminera är alltså det ord som sticker ut och det rätta svaret.

Du får se en bild med t.ex. bokstaven ”R” slumpmässigt roterad runt sig själv.

R
R
R
R

Betrakta det du ser som 2 uppsättningar bokstäver (en uppsättning vertikalt per kolumn)

Dessutom är ett av R:en i detta fall omvänt.

Du måste nu svara på hur många av de två uppsättningar som innehåller matchande bokstäver. Matchande bokstäver innebär att de två bokstäverna i lådan är identiska enbart med hjälp av rotation.

I exemplet ovan visar den vänstra uppsättningen att det översta R:et, om det roteras 180 grader medurs, är identisk orienterat. I den högra uppsättningen är dock det översta R:et inverterat och oavsett hur det roteras kommer det inte att matcha det nedersta R:et i den uppsättningen. Det korrekta svaret på detta problem är därför att en av lådorna innehåller en matchande uppsättning.

GIA testresultat

När du har gjort GIA-testet kommer företaget där du testas att kunna identifiera följande utifrån dina testresultat:

  1. Hur du placerar dig i normalfördelningen jämfört med andra kandidater som har gjort testet
  2. Hur bra du är på att ta in ny information
  3. Hur stark din ordförståelse är i allmänhet
  4. Om du har ett bra korttidsminne
  5. Styrkan i ditt logiska resonemang
  6. Dina matematiska färdigheter i form av snabba beräkningar och räknefärdighet

Köp tillgång till Thomas GIA utbildningstester

5 x olika testuppsättningar
Mer än 3000 testfrågor
Alla testuppsättningar är på svenska
Tillgång till alla tester är giltig i 90 dagar.
Träna och bli bättre på Thomas GIA-test

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer