IST 2000 R Test

Ska du testas med ett kognitivt test IST 2000 R och vill förbereda dig så bra som möjligt? Här kan du läsa om IST 2000 R-testet och hur du får högsta möjliga poäng.

Företag som testar kandidater med IST 2000 R-testet

OM IST 2000 R TESTET

Intelligenz-Struktur-Test (IST) 2000 R är ett kombinerat test med en verbal, numerisk och logisk (visuell-rymisk) del. Testet skiljer sig från andra tester på marknaden genom att det är mycket långt. Totalt är den effektiva testtiden 77 minuter plus introduktion. IST 2000 R-testet har utvecklats av det tyska företaget Hogrefe.

Om Test The Talent

Test the Talent är en svensk utbildningsportal för jobbtester.
Våra tester är utformade för att utbilda dig före arbetsprovet.
Du får detaljerad feedback på varje fråga och
de bästa förutsättningarna att förbättras.
Våra kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76%.

Opbygning: IST 2000 R test

Testet är indelat i tre oberoende delar, verbal, numerisk och logisk, var och en med tre underkategorier.

Verbalt: Satsuppbyggnad, analogier, likheter 6 min + 7 min + 8 min = 21 minuter

Numeriska: Aritmetik, talrader, aritmetiska tecken 3 * 10 min = 30 min

Logiskt: figurkomposition, tärning, matriser 7 min + 9 min + 10 min = 26 minuter

Varje del består av 20 frågor, så testet har totalt 180 frågor. Den totala effektiva testtiden är 77 minuter, och om du lägger till introduktionen till varje avsnitt och exempel kan du räkna med att det tar över en och en halv timme att göra IST 2000 R-testet.

Testet ger en bra överblick över hur det går med de 20 frågorna i varje avsnitt. Du kan hoppa över frågor och återkomma till dem i efterhand. Efter fråga 20 får du frågan om du vill gå igenom allt, dina obesvarade frågor eller avsluta testet även om det finns mer tid. När tiden är ute avslutas delprovet automatiskt. Värt att nämna är även att testet saknar synlig timer.

IST 2000 R testkategorier och frågetyper

Komplettering av meningar

I den här typen av uppgift måste du komplettera en mening.

Det kan till exempel stå:

Ett fartyg liknar närmast ett ?

Du måste sedan svara från några olika (5) svarsalternativ.

Analogier

Du bliver præsenteret for et udtryk.

Ord A förhåller sig till Ord B som Ord C förhåller sig till? 

Du måste välja rätt svar bland fem möjliga svar.

Likheter

Du får se 6 olika ord och måste välja de 2 ord som passar bäst.

Räkning

Du får ett matematiskt uttryck/en matematisk ekvation och måste typiskt sett hitta X

55 – 22 = X  

X =  ?   (öppet svar)

Nummerrader

Du ser en rad med siffror och du måste räkna ut vilket nummer som är nästa logiska nummer i raden:

2  4  6  8  10 12  ?   (enkelt exempel)

Räknetecken

Du presenteras för en ekvation där siffrorna och resultaten är fördefinierade.

Men det aritmetiska tecknet (eller tecknen) saknas. Du måste välja mellan plus, minus, multiplicera eller dividera. + – * :

Exempel: 16 ?    7 ?      4 = 92 

Din uppgift är att välja rätt aritmetiskt tecken för varje frågetecken.

Sammansättning av figurer

Du ser en figur som är uppdelad i 2-4 små figurer, du måste svara på vilken figur (av 5 möjliga) som är den möjliga som de små figurerna kan delas in i.

Tärningar

Du kan visuellt se kubens tre sidor,

Det är inte en ”normal kub” med 1-6 ögon per ansikte. Det kan finnas, men även andra former som trianglar och kvadrater kan ses på kuben.

Uppgiften är att börja med en kub och sedan visualisera hur den kan roteras för att passa in i ett av de fem svarsalternativen.

Matricer

Ett mer klassiskt logiskt problem där du ser en sekvens av sammansatta former, men i en 2 x 2 eller ibland en 3 x 3 formation.

En ruta med 4 eller 9 är istället ett frågetecken, och du måste räkna ut vilken logisk sekvens som finns i uppgiften så att du kan välja rätt bland fem svarsalternativ.

Den bästa förberedelsen för IST 2000 R

  1. Öva så mycket som möjligt på övningsprov före det riktiga provet.
  2. Kom ihåg hjälpmedlen: papper och penna är särskilt användbara för mellanliggande beräkningar i de numeriska proven.
  3. Var så skarp och klar i huvudet som möjligt när du gör det riktiga provet, välj den tid på dagen då du presterar bäst.
  4. Se till att du sitter helt ostört och att telefonen är tyst/flyglös.
  5. Träna/värma upp precis innan det riktiga testet.

Köp tillgång till allmänna utbildningstester

38 x olika testuppsättningar
365 testfrågor
Stor överlappning med frågor från IST R 2000-testet.
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad förklaring av varje fråga.
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Öva dig och förbered dig bättre för ditt ITS 2000 R-test.

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer