People Test Logik träning

Ska du göra ett logiskt test för People Test och vill förbereda dig? Här kan du lära dig mer om testet och om hur du får ett högt resultat.

Företag som testar kandidater med tester från People Test Logic

OM PEOPLE TEST LOGIC-TESTET

People Test Logic (PTL) är ett intelligens- och fullständighetstest som erbjuds av företaget People Test Systems.

Testet skiljer sig från andra kompletteringstester genom det stora antalet frågor (80 stycken) och den stora variationen av frågetyper.

Om Test The Talent

Test the Talent är en utbildningsportal för jobbtester.
Våra tester är utformade för att utbilda dig före arbetsprovet.
Du får detaljerad feedback på varje fråga.
De bästa förutsättningarna att förbättras.
Test the Talents kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

Hur är PTL-testet uppbyggt?

Testet innehåller 80 frågor fördelade på numeriska, logiska (spatiala) och verbala frågor. Det finns många olika frågor, så du kommer bara att stöta på exakt samma typ av fråga några få gånger, medan du kanske inte alls stöter på andra. Längre ner på sidan finns detaljerade beskrivningar av de typer av frågor som du kan komma att stöta på.

People Test Logic-testet kan användas som ett vanligt IQ-test och lägger grunden för inträde i Mensa. Det är dock förutsatt att du får ett resultat som mitsvarar ett IQ på över 130, alltså ett IQ som motsvarar 2 procent av den svenska befolkningen.

Företaget som testar dig kommer att se ditt resultat uppdelat efter numeriska, logiska och verbala kategorier samt ett övergripande IQ-värde som följer samma skala som IQ traditionellt mäts på. Det är en skala där 100 sätts som medelvärde för en normgrupp.

Dessutom får du en poäng enligt din svarsfrekvens. Du har 30 minuter på dig att besvara så många av de 80 frågorna som möjligt. Men testet är inte ett snabbtest, så du bör satsa på att klara testet inom tidsramen.

Ordningen på frågorna verkar godtycklig, men du kan hoppa fram och tillbaka genom de 80 frågorna och testet ger en bra överblick med siffrorna 1-80 längst ner i testfönstret, plus tydliga markeringar för de frågor du inte har svarat på ännu.

Testkategorier och frågetyper

Matematiskt problem

Du möts av en beskrivande text men ett matematiskt problem som detta:

Anna har en blomsterrabatt. Hon har 32 krukor med blommor och en vattenkanna som rymmer 1,5 liter vatten. Med en full vattenkanna kan hon vattna 8 krukor.
Hur mycket vatten behöver hon för att fylla alla 32 krukorna?

Komplettera ekvationen

Du ställs inför en ekvation där du måste hitta X.

32 + X = 128 – 86 

Nästa nummer i serien

Du får en rad med 5-6 nummer i en logisk följd och måste hitta nästa nummer i raden.

2   4  6  8  10  12  ?   (mycket enkelt exempel) 

Uttalande

Du måste relatera till ett uttalande, till exempel:

En bil har alltid ?  och några möjliga svar, till exempel.  Motor, tak, lampor etc.

Bokstav i alfabetet

Du måste räkna mellanslag i alfabetet för att svara.

Vilken bokstav ligger mellan C och K?

Det finns också en variant där du måste svara på vilken bokstav i ett ord som har samma position i ordet som i alfabetet.

Vilket ord sticker ut

Av 4-5 närbesläktade ord måste du identifiera vilket ord som inte passar in.

Vilket ord kommer först i ordboken

Du ser 4-6 ord som är mycket lika varandra. Vanligtvis måste man gå långt in i bokstäverna för att se vilken som kommer först.

Verbal Analogi

Du måste utvärdera hur orden förhåller sig till varandra. A förhåller sig till B som C till ?

Ordens betydelse

Du måste veta vad vissa lite svårare ord betyder, till exempel. Indignerad, duperad eller tvetydig.

Motsatser (Antonymer)

Du får ett ord och måste hitta det ord som är dess motsats.

Synonymer

Du får ett ord och måste hitta ett ord som har samma betydelse.

Grammatiska termer

Bland 5 ord måste du välja till exempel: Vilket är, eller inte är, ett adjektiv.

Logisk Analogi

Du får några figurer A,B,C presenterade för dig.

Figur A motsvarar B och C motsvarar ?

Odd one out

Av 4-5 olika former måste du identifiera vilken som sticker ut.

Induktiv resonemang

De klassiska logiska figurerna, men en sekvens där du måste hitta nästa logiska figur i raden.
Det visuella utbudet av logiktesterna i People Test Logic är stort och du kan förutom olika karaktärer även träffa på spelkort, dominobrickor och andra element.

Visuell fantasi

En tekst beskriver figurer som eksempelvis en trekant hvor hjørnerne har bogstaver der byttes rundt, og du skal svare på hvor bogstaverne ender.

Överlappande figurer

En stor figur med rektanglar som innehåller siffror. Det finns många överlappningar i figurerna och du måste lägga till siffror i de definierade överlappningarna.

Den bästa förberedelsen för människor Test Logic

  1. Öva så mycket som möjligt på övningsprov före det riktiga provet.
  2. Du väljer själv vilket språk du vill ha testet på. Välj svenska om det är ditt modersmål. Detta kommer att hjälpa dig särskilt i delen om ordigenkänning.
  3. Var så skarp och klar i huvudet som möjligt när du gör det riktiga provet, välj den tid på dagen då du presterar bäst.
  4. Se till att du sitter helt ostört och att telefonen är tyst/flyglös.
  5. Träna/värma upp precis innan det riktiga testet.

Frågor och svar om People Test Logic

I det officiella Logiktestet från People Test står det att du bara får använda penna och papper, vilket innebär att miniräknare inte är tillåtna.

När du gör testet People Test Logic kan du välja mellan danska, engelska, tyska, svenska, norska, finska, isländska, polska och många fler.  Det rekommenderas att du väljer svenska om det är ditt modersmål, eftersom det kommer att hjälpa dig särskilt i de muntliga frågorna.

Främst större företag som Handelsbanken, Kemp & Lauritzen, Novo Nordisk, Mediq, Niras och många andra. Testet används vanligtvis för att testa direktörer, chefer och vissa anställda på funktionsnivå.

Du har 30 minuter på dig att besvara 80 frågor/uppgifter. Detta motsvarar i genomsnitt 2,66 minuter per fråga.

Köp tillgång till allmänna utbildningstester

38 x olika testuppsättningar
365 testfrågor
Stor överlappning med frågorna i PTL-testet.
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad förklaring av varje fråga.
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Öva och förbättra din förmåga inom People Test Logic-test.

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

Test The Talent erbjuder utbildningstester som är utformade för kandidater för att träna före det riktiga testet People Test Logic Test.

Test the Talent har ingen koppling till People Test Systems A/S eller deras varumärken.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer