PICA (PI-LI / PLI) TESTER PÅ SVENSKA

Öva din förmåga att lösa PICA-tester och få feedback på dina svar. Starta din träning i dag för förbättra dig markant och komma ett steg närmare drömjobbet.

Testpaketen Test the talents är perfekta för alla företag som till exempel använder PICA (PI-LI / PLI) -tester

OM PICA (PI-LI / PLI) TESTER

PI LI (PLI) testet står för Predictive Index Learning Indicator (PI LI), men kallades tidigare Professional Learning Indicator (PLI). Testet har ett fast format med 50 frågor som ska besvaras innan 12 minuter.
PI LI testet används av många svenska företag för att bedöma kandidaternas förmågor inom numeriska, verbala och logiska (induktiva) discipliner.

MER OM PICA (PI-LI / PLI) TESTERNA

Test the Talent erbjuder 5 svenska testuppsättningar.
Högkvalitativa PI LI (PLI) tester.
Du kan identifiera din nivå så du vet om du vill klara av det riktiga test. Dessutom får du detaljerad feedback på varenda fråga.
De bästa förutsättningarna att bli bättre.

GRATIS PICA (PI-LI / PLI) TESTER

Prova enkelt på ett PI LI (PLI) test – det är gratis och du behöver inte registrera dig.

Testen är på svenska och består av 25 frågor du besvarar inom 6 minuter

Du får omedelbart feedback på ditt resultat.

VEM ANVÄNDER PI LI -TESTER?

I Sverige används PI LI (PLI) testen av många välkända företag så som IKEA, Maersk och Ernst & Young.

Test The Talents tester är utvecklade specifikt för PLI (PI LI) och för att hjälpa dig att förbättra dig, oavsett vilket företag du behöver testas med.

Första gången jag tog ett PLI test var jag helt oförberedd. Jag är ingenjör och arbetar dagligen med beräkningar, så det förvånade mig att jag inte klarade mig bättre. Men när jag nyligen fick chansen för en managerroll tränade jag med Test The Talents testerna och jag kunde då lägga min egen strategi för testet, med mycket fokus på utvalda kategorier av frågor och lite mindre på andra kategorier. Jeg fick ett toppen resultat, vilket dom nämnde till samtalet – och jag fick förresten jobbet.

PI LI (PLI) TEST STRUKTUR

En PI LI (PLI) är uppdelad i 3 områden med tre underkategorier vardera.

NUMERISKT TEST

1.Nummerserier

Du kommer att bli presenterad för en serie siffror och måste sedan räkna ut vilka siffror som är nästa logiska i serien.

2. Lägsta siffran

Du kommer att bli presenterad för ett antal siffror / uttryck och måste beräkna vilka som är de lägsta

3. Matematiska problem

Du kommer att bli presenterad för en beskrivande text och en serie olika siffror. Och du måste beräkna rätt svar utifrån texten.

VERBALT TEST

1. Analogi

Analogi betyder jämlikhet / överensstämmelse, och uppgiften här är att bedöma hur ord förhåller sig till varandra.

2. Logiska slutsatser

Du kommer att bli presenterad för några antaganden / fakta och en slutsats därav. Du måste sedan svara på om slutsatserna är korrekta eller inte.

3. Antonymer

En antonym betyder motsatta ord till exempel: Varm / kall eller hög / låg.

Du kommer att bli presenterad för ett antal möjliga motsatser till ett ord, och du måste svara vilket ord som är korrekt.

LOGISKA / INDUKTIVA TESTS

I denna typen av klassiska logiska test er det dina färdigheter i mönsterigenkänning som testas. Du ser en serie figurer och måste sen bedöma vilken figur som antingen är nästa logiska i serien, vilken som saknas eller hur figurerna passar ihop.

Detta görs genom att lägga märke till elementen separat, inklusive huvudfigurens ram, varje elements position, förändring i färg och antal osv. Titta särskilt på hur figurerna ändrar form och/eller flyttar position. På så sätt kan du se vilken logik som följs.

1. Figur likhet

Denna typ måste du se på några exempel av olika figurer och sen identifiera vilken som sticker ut från de andra.

2. Logisk Analogi

Här bli du presenterad för en uppsättning av 2 figurer som ska ses som en före och efter figur. Du måste identifiera vilken logik som används för att gå från före till efter figuren. Därefter ska du på en ny figur använda samma logik för att hitta ett resultat.

3.Induktivt resonemang

Här ser du en serie med figurer som ändrar sig i ett visst mönster, du måste identifiera vilken figur som är nästa logiska i serien.

PICA (PI-LI / PLI) TEST STRATEGI

Målet när du gör ett test för Predictive Index (PICA) är att besvara så många frågor som möjligt korrekt. Eftersom svårighetsgraden är relativt hög och tiden är mycket kort är det inte realistiskt att de allra flesta får nära 50 rätt.

Kom ihåg att ett felaktigt svar inte räknas, och de flesta företag kommer bara att fokusera på ditt totala resultat och inte gå in på detaljer om dina svar eller vilka kategorier av frågor du gjorde bra eller dåligt.

Därför kan det vara en utmärkt strategi att identifiera vilka typer av frågor du är bra på och vilka du är mindre bra på. Då vet du vad du ska öva på och/eller vilka frågor du vill hoppa över eller bara gissa snabbt och mer eller mindre blint på.

Normalfördelning

Du bör räkna med att kunna svara rätt på ungefär 25 av frågorna för att uppnå normalfördelningen. Det betyder att om du får mindre än 25 rätt är du under genomsnittet och om du får mer än 25 rätt är du över genomsnittet.

PICA-test – Frågor och svar

I genomsnitt får de flesta ett resultat på 17-23, vilket innebär att du svarar rätt på 17-23 av totalt 50 frågor. För att vara bland de bästa kandidaterna ska du svara rätt på minst hälften av frågorna (25). Om du får ett resultat under 17 anses detta vara ett lägre resultat. Prova vårt kostnadsfria kognitiva PI-test och se hur du skulle klara dig i ett riktigt test.

Om du ligger i 70 %-området betyder det att du har klarat dig bättre än 70 % av alla andra som också har gjort testet.

Bra att veta: Miniräknare är inte tillåtna i PI:s test för kognitiv bedömning! Förbered dig därför noggrant inför provet för att ge dig själv de bästa förutsättningarna. 

Särskilt om du ansöker om en eftertraktad tjänst kommer du troligen att ha många konkurrenter som måste göra samma test. För att öka dina chanser att nå nästa nivå i rekryteringsprocessen bör du sticka ut från de andra kandidaterna. Om du dessutom visar att du har goda kognitiva färdigheter kommer du automatiskt att ge en positiv bild av din arbetsgivare. Det visar att du snabbt kan lära dig nytt innehåll och prestera under press.

Med ett mer än bra resultat har du en mycket god chans att få ditt drömjobb. Ett högt resultat kan dessutom ge dig större frihet att fatta beslut om din lön eller dina möjligheter till befordran.

Ett predictive indextest innehåller frågor som mäter deras matematiska, verbala och logiska/induktiva förmågor. Var och en av de tre områdena har underkategorier.

Matematisk

  • Nummerserier: Du får en nummerserie som du måste fortsätta.
  • Lägsta tal: Du får flera ekvationer och måste ange vilken som har det minsta värdet.
  • Matematiska uppgifter: Du får en textuppgift och flera svarsalternativ. Utifrån texten måste du beräkna lösningen.

Verbal

  • Analogi: Du måste bedöma hur olika ord förhåller sig till varandra.
  • Logiskt resonemang: Du får en rad fakta eller påståenden. Din uppgift är att se om påståendet är sant.
  • Antonymer: Ord med motsatta betydelser. Du får ett ord och måste välja vilket av svarsalternativen som motsvarar motsatsen.

Logisk

  • Likheter mellan illustrationer: Du får flera figurer och måste avgöra vilken som skiljer sig från de andra.
  • Logisk analogi: Du får olika bilder och måste känna igen hur den aktuella bilden ser ut.
  • Induktivt resonemang: Du får flera figurer och måste känna igen vilken som passar in i nästa rad.

Ett Predictive Index Test är alltid uppbyggt på samma sätt. Du har 12 minuter på dig att svara på lika många frågor, upp till högst 50. Testet innehåller frågor om din numeriska, verbala och logiska/induktiva förmåga.

Den allmänna nivån på ett PI-test är mycket hög, så du kommer förmodligen inte att klara av att besvara alla 50 frågor.

Tips: Eftersom det är ett flervalsalternativ bör du gissa om du inte vet svaret ändå. På så sätt har du en viss chans att uppnå ett ännu bättre resultat. Felaktiga svar har ingen negativ inverkan på ditt resultat.

Ja, det kan du. Med omfattande förberedelser kommer du att ha lättare att besvara utmanande frågor under tidspress, vilket i sin tur kommer att ge betydligt bättre resultat.

Använd Test The Talents testpaket och kom äntligen närmare ditt drömjobb. Test The Talent-kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

Ta tillfället i akt att bekanta dig med frågorna så att du inte drabbas av hektisk panik under det riktiga provet.

Dessutom ger Test The Talent dig en guide för att lösa logiska uppgifter. Detta hjälper dig att förstå logiken och att besvara alla logiska frågor snabbare. Detta bidrar också till ett bättre testresultat.

KÖP TILLGÅNG

5 x PICA (PI-LI / PLI) testuppsättning
200 testfrågor
Alla testuppsättningar är på svenska
Feedback på alla dina resultat.
Tillgång till alla test gäller i 90 dagar.

De bästa förutsättningarna för att bli bättre på PICA (PI-LI / PLI) test

KOM IHÅG, att vi ger dig dina pengar tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer