Fråga 1 av 9

 

Vilket land hade den lägsta relativa procentuella tillväxten i andelen global oljeproduktion från 1993 till 2013?

 

Fråga 1 av 9

Fråga 2 av 9

Hur stor skulle Kinas andel av världens totala oljeproduktion vara 2013, om Kinas oljeproduktion ökade på det sätt som anges i tabellen, men den totala världsproduktionen av olja inte förändrades från 1993 till 2013.

Fråga 2 av 9

Fråga 3 av 9

Hur mycket olja producerades globalt år 2013? Runda av till närmsta heltal i miljarder fat olja.

Fråga 3 av 9

Fråga 4 av 9

Vad var passagerarförhållandet mellan flygplatserna Charles de Gaulle, Heathrow och Hartsfield i 2008?

Fråga 4 av 9

Fråga 5 av 9

Hur stor var den procentuella minskningen av passagerare från 2008 till 2009 på flygplatsen som upplevde den näst högsta procentuella nedgången?

Fråga 5 av 9

Fråga 6 av 9

Hur många passagerare skulle det ha varit i Peking 2010 om det hade varit en ökning med 5% år 2008 och den årliga ökningen var 7,5%?

Fråga 6 av 9

Fråga 7 av 9

Vilken andel av medlemmarna i en fotbollsklubb är från Norge?

Fråga 7 av 9

Fråga 8 av 9

Det finns 9 miljoner invånare i Sverige, 5 miljoner i både Finland och Danmark och 4 miljoner i Norge. Vilket land har flest tennisspelare per capita?

Fråga 8 av 9

Fråga 9 av 9

Om antalet golfspelare i Sverige var 30% högre, hur stor andel av klubbmedlemskap i Sverige skulle då ishockeyn utgöra?

Fråga 9 av 9