Öva dig på Polisens begåvningstest

Vill du bli polis? Eller är du kanske bara nyfiken på vad det krävs för att klara av det begåvningstest som används under antagningen till polisutbildningen? Oavsett vad som för dig hit har vi i den här artikeln samlat det du behöver veta om Polisens begåvningstest UNIQ

Endast 10% av alla sökande klarar av antagningen till polisutbildningen. Foto: www.fotoakuten.se

Många sökande till Polisens utbildningar
Polisdrömmarna i Sverige är stora till antalet och det många som söker till landets olika polisutbildningar, men desto färre som tar sig in. Under 2021 sökte hela 15 000 personer in till utbildningen, men bara 919 personer antogs och tackade ja. Det är med andra ord en relativt liten andel som tar sig in på programmet, och många sållas faktiskt bort på grund av Polisens begåvningstest UNIQ.

Polisutbildningen har hårda antagningskrav
Med begåvningstestet UNIQ är inte det första polisaspiranterna möter under antagningsprocessen. Redan innan man som sökande får ta testet är det en rad antagningskrav som måste uppfyllas för att få fortsätta med ansökan. Det handlar om att man som sökande måste vara svensk medborgare, vara 18 år vid ansökningstillfället, ha ett svenskt B-körkort och vara simkunnig. Från sina gymnasieår ska man som polisaspirant också ha med sig en både grundläggande-och särskilt behörighet. Man ska alltså ha klarat av vissa kurser under gymnasietiden.

Vad är UNIQ?
Begåvningstestet UNIQ är det test som används under antagningsprocessen till polisutbildningen. Med hjälp av begåvningstesten är tanken att Polisen redan innan utbildningens början ska kunna sålla bort olämpliga sökande. Testet i sig pågår under 80 minuter och tas på dator. De sökandes resultat jämförs sedan med resultatet hos en normgrupp bestående av sökande till utbildningen år 2019.

Vad testas med UNIQ?
Testet som utgör en del av polisens antagningsprocess innehåller olika frågor med fokus på de sökandets verbala, spatiala och logiska förmågor. Med vilka frågor kan då komma upp under Polisens begåvningstest? Vi har samlat några exempel nedan.

Verbala frågor
Under UNIQs verbala delar testas de sökandes läsförståelse och ordkunskap. Här kan frågor med fokus på synonymer eller ordsamband komma upp. För den som vill öva upp sin verbala förmåga har vi ett gratis verbalt test här hos Test The Talent. På UNIQs begåvningstest kan det bland annat komma upp frågor som ser ut såhär.


Fråga med fokus på samband mellan ord.

Spatiala frågor
Under testets gång kommer det också komma frågor som testar de sökandes spatiala förmågor. Det görs bland annat med hjälp av frågor där uppgiften är att förstå hur en kub i tre dimensioner, alltså en sammansatt kub, ser ut i två dimensioner, alltså dekonstruerat.

Fråga med kubvikning. 

Logiska frågor
På testet dyker det även upp frågor som fokuserar på de sökandes förmåga att dra logiska slutsatser. Ett bra sätt att öva upp sin logiska förmåga är att öva på att ta just logiktest, det kan man göra genom att ta ett av våra gratis logik test. I polisens begåvningstest kan det dyka upp frågor som exempelvis ser ut såhär.


Fråga med fokus på numerisk logik.

Öva, öva, öva!
Som du kanske förstått vid det här laget är begåvningstesterna under antagningsprocessen till polisutbildningen både svåra och krävande. Det går alltså inte bara att söka in för att man har stora muskler, man måste dessutom ha något bakom pannbenet. Trots att det verkar svårt går det faktiskt att träna upp förmågan att lösa komplicerade uppgifter, och det görs bäst genom övning. För som man brukar säga, övning ger färdighet! Så om du ska ta testet och vill komma dit extra förberedd, använd då några av våra testövningar och öka chansen att ta dig igenom den tuffa antagningsprocessen till Polisen.

 

 

 

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer