Verbala tester på svenska

Öva din verbala förmåga och bli bättre på verbala testfrågor. Test The Talent erbjuder verbala övningar på svenska som höjer din nivå. Öva här, och kom ett steg närmare drömjobbet.

Förbereder dig på bästa möjliga sätt inför jobbtester hos bland annat….

Verbala frågor

Läsförståelse

Frågor med fokus på läsförståelse är vanliga bland verbala tester. Den här typen av frågor används i SHL test, Cubiks, Saville och en del andra testsystem.

Vid den här typen av frågor ska du läsa och förstå en text så snabbt som möjligt, för att sedan svara på tre olika frågor med ”ja”, ”nej” eller ”går ej att svara på”.

1. Analogi

Analogi betyder likhet och överensstämmelse, och uppgiften här är att avgöra hur olika ord förhåller sig till varandra.

2. Logiska slutsatser

Här blir du presenterad med ett antal antaganden och en slutsats. Du ska svara på om slutsatsen är korrekt.

3. Antonymer

En antonym är en typ av motsatsord, till exempel varm – kall och högljudd – tystlåten.

Här blir du presenterad ett antal möjliga antonymer till ett ord, och din uppgift är att svara på vilket ord som är det korrekta.

Verbala test används av

SHL test   –  PI CA (PLI ) test –  Cubiks Logik  –  Saville Tests  –   Thomas  GIA  –  IBM Kenexa  –  Talent Q / Korn Ferry  –  Hogan  –  Cut-e  – People Test Logik – ACE Kognitiv Test. 

Test The Talents Tester

Kom förberedd och gör bra ifrån dig på arbetsintervjun
Test the Talent erbjuder svenska övningstest.
Test av hög kvalitet, framtagna för snabb utveckling.
Du får detaljerad feedback på varje enskild fråga.
Här får du de bästa förutsättningarna att utvecklas.

KÖP TILLGÅNG TILL ÖVNING I VERBALA TEST

38 x testuppsättning
Inkluderar många verbala tester.
Alla testuppsättningar är på svenska.
Verbal utbildningsguide.
Detaljerad feedback om ditt resultat.
Tillgängligheten till alla tester är giltig i 90 dagar.
De bästa förutsättningarna för att bli bättre på verbala tester.

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är nöjd med Test The Talents betalda tester! 

Gratis Verbalt SHL test

I det här testet kan du testa och öva dina färdigheter inom läsförståelse. Du blir presenterad en text på 80-200 ord som du ska läsa noggrant och förstå.

  • Testet består av 5 olika tester med totalt 15 frågor. Du får alltså tre frågor på varje text.
  • Svarsalternativen är alltid antingen ”ja”, ”nej” eller ”går ej att svara på”.
  • Det viktigt att tänka på att din bedömning endast ska grundas i det som står i texten. Du ska alltså inte använda dig av din redan existerande kunskap i ett ämne, utan endast av innehållet i texten.
  • Du har 10 minuter på dig att genomföra testet.

Omedelbart efter testet får du feedback på varje fråga, ett sammanlagt poäng och en indikation på din prestationsnivå på ett verkligt test i rekryteringsprocessen.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer