Numeriska tester på svenska

Här kan du öva på din förmåga att lösa numeriska testfrågor. Test The Talent erbjuder numeriska övningar med detaljerad feedback, på svenska. Öva här, och kom ett steg närmare drömjobbet.

Förbereder dig på bästa möjliga sätt inför jobbtester hos bland annat….

Numeriska frågor

Tabeller och grafer

Här är ett exempel på en vanlig numerisk fråga. Den här typen av frågor är kännetecknande för numeriska SHL test, men de förekommer även i Cubiks, Saville, People Test Logic och flera andra testsystem.

Uppgiften vid den här typen av fråga är att avläsa datan i tabellen eller grafen, och att sedan räkna ut svaret på frågan som ställs. Frågans svarsalternativ är alltid fasta och det är därför bara att välja det svar som är rätt bland de alternativ som ges.

Nummerserie

Här blir du presenterad ett antal siffror, och ska därefter räkna ut vilket tal som är nästa logiska siffra i följden.

Lägsta tal

Här blir du presenterad en rad siffror eller ett antal matematiska uttryck och ska sedan räkna ut vilken av alternativen som ger det lägsta talet.

Matematiska problem

Här blir du presenterad en beskrivande text med ett matematiskt problem. Utifrån informationen i texten ska du räkna ut rätt svar.

Numeriska test används av

SHL test   –  PI CA (PLI ) test –  Cubiks Logik  –  Saville Tests  –   Thomas  GIA  –  IBM Kenexa  –  Talent Q / Korn Ferry  –  Hogan  –  Cut-e  – People Test Logik – ACE Kognitiv Test. 

Test The Talents Tester

Kom förberedd och gör bra ifrån dig på arbetsintervjun
Test the Talent erbjuder svenska övningstest.
Test av hög kvalitet, framtagna för snabb utveckling.
Du får detaljerad feedback på varje enskild fråga.
Här får du de bästa förutsättningarna att utvecklas.

KÖP TILLGÅNG TILL ÖVNING I NUMERISKA TEST

38 x testuppsättning
Inkluderar många numeriska tester.
Alla testuppsättningar är på svenska.
Numerisk utbildningsguide.
Detaljerad feedback om ditt resultat.
Tillgängligheten till alla tester är giltig i 90 dagar.
De bästa förutsättningarna för att bli bättre på logiska tester.

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är nöjd med Test The Talents betalda tester! 

Gratis Numeriskt SHL test

I det här testet kan du testa dina färdigheter inom numerisk och statistisk data. Testen består av 9 frågor som är uppdelade i tre set.

  • Du blir presenterad en graf eller en tabell som du ska svara på tre frågor utifrån.
  • Räkna ut det och välj det rätta svaret utav de 4-5 fasta svarsalternativen.
  • Du får och bör använda hjälpmedel. Ha miniräknare, penna och papper redo.
  • Du har 12 minuter på dig att genomföra testet.

Omedelbart efter testet får du en grundlig logisk förklaring av varje fråga och en indikation på din prestationsnivå på ett verkligt test i rekryteringsprocessen.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer